تبلیغات
ایده پردازان کارآفرین سهند

LOGO کاتالوگ سیستم جامع نرم افزاری سهند


برای مشاهده کاتالوگ بر روی لینک زیر کلیک کنید


 

دانلود pdf

 

دانلود نسخه  word


LOGO سیستم های اطلاعاتی برای برنامه ریزی شهری


Information Systems for Urban Planning:
A Hypermedia Cooperative Approach
(Geographic Information Systems Workshop)
Robert Laurini
Urban planners who need to design information systems require an understanding of systems analysis, data acquisition and GIS.
In recent times the need has been to make computer-based maps by using a GIS, but planners now need tools for co-operative work using groupware systems, for global visualization and real-time monitoring of urban activities and phenomena.
Planners have moved beyond drawing land use plans, to examining the evolution of urban activities to monitor and analyze urban societal and environmental problems.
Both practitioners and students will find this book useful, provided they have an adequate grounding in computing, data analysis and GIS and they are looking to use and design computer systems for developing maps and written statements for city planning.
Therefore, novel tools like using multimedia information systems and GIS will become an increasingly important, eventually essential part of the job.  
Year: 1997
Edition: 1
Language: English
Pages: 368

LOGO دانشنامه مدیریت شهری و روستایی


ضرورت دانشنامه مدیریت شهری و روستایی

همانطوریكه از نام پژوهش مستفاد می گردد و به معنی كنكاش و جستجو است كه درزبان انگلیسی تحت كلمه «search » یا تحقیق از آن نام برده می شود در اینجا سعی می نماییم موضوع پژوهش در شهرهای امروز را كه یكی از اقدامات ماندگار سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور طی سالهای اخیر یعنی طراحی و تدوین دانشنامه مدیریت شهری و روستایی است اختصاص دهیم این دانشنامه با بیش از 900 صفحه مطلب علمی پیرامون 350 موضوع مرتبط به مباحث مختلف تخصصی مدیریت های مختلف شهری و روستایی می باشد همانطوریكه می دانید در جهان امروز شهرها و روستاها در زندگی بشری ابعاد گسترده و پیچیده ای یافته اند ، از یكسو به جهت روح خاص كالبدی جلوه هزاران سال تلاش و تكاپوی انسان در ابعاد فرهنگی ، هنری ، معماری ، اقتصادی و اجتماعی بوده و با موجودیت خود به عنوان تنظیم كننده روابط عینی اجتماعی شهروندان و اثر گذار بر زمینه های فكری و رفتاری آنان ، دارای نقش متفاوتی نسبت به گذشته هستند، از سوی دیگر در دهه های اخیر با رشد فن آوریهای جدید شیوه زندگی شهری به نظام غالب زیستی جهان تبدیل شده اند و به عبارت دیگر فعالیت های معیشتی و اقتصادی بصورتی روز افزون خصلتی شهری بخود گرفته اند.
بر همین اساس مدیریت های جامع شهری و روستایی چنان ابعاد متنوع یافته اند كه كاربرد آنها بدون بهره گیری از آموزش های بنیادین با پشتوانه های پژوهشی ، ناممكن می نماید یا نمی تواند به اندازه كافی مفید و پایدار باشد . در این راستا مقایسه تطبیقی بین شهر ها و روستا های موفق با شهر ها و روستا های ناموفق حاكی است كه در دنیای معاصر ، اداره امور شهر ها و روستا ها نه با اتكا بر بینش و روش سنتی مبتنی بر ذهنیت های غیر علمی ( تجربی) مفید است و نه با اتكای صرف بر بكار گیری آموخته های نظری و غیر مشاركت طلبانه به این ترتیب آموزش هدفمند و موثر و متناسب برای مدیران و كارشناسان ارشد شهری و روستایی (آموزشهای كاربردی) پیش شرط بهبود مدیریت شهری و روستایی به شمار می آید. به همین جهت در موضوع پژوهش های شهری و روستایی مانند تدوین دانشنامه مدیریت شهری و روستایی نیز دو هدف پشتیبانی و تغذیه فكری تصمیم سازان و تصمیم گیران شهری و روستایی و انطباق با روشها و شرایط روز مورد نظر بوده است ، بدین جهت در رابطه ای تكمیلی و متقابل می تواند باعث ارتقای كیفیت و اثر بخشی برنامه های آموزشی گردیده و در عین حال محصول مشترك آموزش و پژوهش می تواند تغییر و بهبود عملی در نگرش فكری و رفتاری مدیران شهری و روستایی در هنگام مواجهه با مسائل ایجاد نماید.

تعریف دانشنامه:

دانشنامه‌ كه‌ معادل‌ فارسى‌ دائرة المعارف‌ عربى‌ است‌، به‌ مجموعه‌ای‌ اطلاق‌ مى‌شود كه‌ اطلاعاتى‌ جامع‌ و در عین‌ حال‌ فشرده‌ درباره دانسته‌ها و یافته‌های‌ بشر در اختیار خوانندگان‌ مى‌گذارد. گردآوری‌ِ چنین‌ مجموعه‌هایى‌ سابقه‌ای‌ بیش‌ از دو هزار سال‌ دارد و غالباً ثمره كوششهای‌ فردی‌ بوده‌ می باشد.

تعریف دانشنامه مدیریت شهری و روستایی:

دانشنامه مدیریت شهری و روستایی با نقش ابزاری در حوزه های مختلف علمی و كاربردی به كمك پژوهشگران و مدیران شهری و روستایی می آید و به عنوان ابزاری مستند و علمی راهگشای ابهامات این پژوهشگران و مدیران خواهد بود.

نقش دانشنامه مدیریت شهری و روستایی:

امروزه نقش بنیادین دانشنامه های آموزشی مختلف در توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بویژه مدیریتی بر كسی پوشیده نیست و می توان گفت كه كلید توسعه یافتگی هر نظام سیاسی بر پایه استفاده از منابع معتبرآموزشی آن نظام قرار دارد. یكی از منابع مورد نظر در رشد و توسعه ، توسعه منابع انسانی است كه در این راستا دانشنامه های مختلف فرهنگی، علمی، كاربردی، تاریخی و ... نقش بارزی دارند بویژه اینكه شهرها و روستاها محل زیست بشری می باشند و از اولویت های هر مدیریت شهری و روستایی شناسایی و باز تعریف واژگان مورد نیاز تعاملات بشری شهروندان است بدین جهت و در زمینه توسعه منابع انسانی مدیریتی شهری و روستایی تألیف دانشنامه مدیریت شهری و روستایی نقش برجسته ای می یابد و در همین راستا می توان گفت این دانشنامه در برگیرنده یافته های علمی و تجربی است كه در حوزه های مختلف تحقیقی و آموزشی به كمك پژوهشگران شهری و روستایی می آید بدین منظور می توان گفت دانشنامه مدیریت شهری و روستایی به عنوان ابزاری مستند و علمی ، راهشگای بسیاری از ابهامات و سوالات پژوهشگران شهری وروستایی بوده و در جهت تعمیق استفاده از ادبیات گفتاری مشترك بین مدیران و كارشناسان مدیریتهای شهری و روستایی موثر واقع خواهد شد . براین اساس خلاء وجود چنین دانشنامه ای برای استفاده مدیران و كارشناسان شهری و روستایی از سالها پیش احساس می شد . كه با شروع به كار مدیریت جدید در سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور از جمله اولین اقدامات تلاش جهت تهیه و تدوین و تألیف این اثر بزرگ بود. كه با لطف الهی پس از حدود 20 ماه تلاش مداوم در تاریخ 13/2/87 تألیف اثر نهایی و تحویل دفتر آموزش و مطالعات كابردی سازمان گردید.

ضرورت دانشنامه مدیریت شهری و روستایی :

براساس یافته های فوق سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور با استفاده از توان علمی اساتید بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی اقدام به تهیه دانشنامه مدیریت شهری و روستایی نمود .
ناگفته نماند هدف از تهیه دانشنامه مدیریت شهری و روستایی فراهم نمودن مجموعه‌ای مرجع و تخصصی است كه تمامی اطلاعات و داده‌های مستند، استاندارد و علمی مرتبط با مفاهیم مدیریت منابع انسانی، اقتصادی و اجتماعی شهری و روستایی را در خود جای داده و در سطح كلان به تعریف و تبیین روابط اقتصادی – حقوقی واجتماعی نهادهای دست‌اندركار مدیریت های شهر و روستا با یكدیگر و با شهروندان می‌پردازد.

اهداف ملی حاصل از تهیه دانشنامه:

تاكنون در كشور ما و كشورهای منطقه چنین دانشنامه ای تهیه نشده و این دانشنامه اولین تولید دانش نامه ای در زمینه مدیریت شهری و روستایی است كه دارای شاخصهای برجسته ملی ذیل می باشد:

- دانش نامه ای است علمی و كاربردی ؛

- بومی است و تمام مقالات آن براساس نیازهای مدیریت بومی شهری و روستایی تهیه شده است؛
- زمینه ترویج علمی مدیریت شهری و روستایی را در كنار توسعه فرهنگ شهروندی در كشور فراهم و به همین جهت پیش بینی می گردد از كشورهای خاورمیانه بویژه همسایگان پیشنهادهای متعددی برای ترجمه این دانش نامه به زبان های عربی و ... دریافت گردد.

زمان و نیروی تخصصی جهت تهیه دانشنامه:

این اثر حاوی بیش از 350 مقاله بسیار ارزشمند در زمینه های مختلف علوم حوزه های تخصصی مدیریت شهری و روستایی بوده و توسط بیش از پنجاه استاد دانشگاه با مراتب علمی استادیاری تا استاد كامل تهیه و برای تألیف هر كدام از مقالات آن حداقل 25 ساعت وقت مفید علمی صرف شده و در مجموع بیش از 8750 نفر- ساعت زمان برده است.

اهداف:

اساسا" هدف تدوین دانشنامه ها،ارتقای سطح آگاهیها و بهبود كیفی و كمی دانش اجتماعی است و لذا می‌توان اهداف تدوین دانشنامه مدیریت شهری و روستایی را بدین گونه درنظر داشت:

الف) هدف كلی:

اطلاع‌رسانی سازمان یافته در زمینه مدیریت شهری و روستایی منابع انسانی، اقتصادی، حقوقی، جغرافیایی، سیاسی و سایر زمینه‌های مرتبط

ب) اهداف جزئی:

معرفی مدیریت شهری و روستایی به عنوان یكی از شاخه‌های علوم در حال حاضر
معرفی تاریخچه و سیر تحولات مدیریت شهری و روستایی در ایران و جهان
معرفی مبانی و مفاهیم زیربنایی و نظریات در امور مدیریت شهری و روستایی
ارائه مبانی حقوقی و قانونی مدیریت شهری و روستایی
اشاره به ابعاد فنی و عمرانی مدیریت شهر و روستا
اشاره به ابعاد جغرافیای سیاسی مدیریت شهر و روستا
اشاره به ابعاد حمل و نقل شهری و روستایی
تعریف مفاهیم منابع انسانی و اجتماعی و نقش این منابع در رشد و توسعه شهر و روستا

بحمد الله تألیف این اثر ماندگار كه در سال جاری تكمیل و نهایی گردیده و در مراسم اختتامیه گرامیداشت یكصدمین سال تأسیس شهرداریها در كشور در تاریخ 5/4/87 در اصفهان با حضور جمع كثیری از مدیران ارشد نظام و صاحب نظران علم مدیریت شهری و تعدادی از مدیران شهری و روستایی رونمایی گردیده و جهت چاپ و تكثیر در اختیار انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور قرار گرفت امیدوار هستیم (در سال شكوفایی و نوآوری)با رونمایی از این دانش نامه و عرضه آن به تمامی علاقه مندان علوم كاربردی مدیریت شهری و روستایی بتوانیم، قدمی هرچند كوچك در راستای شكوفایی علمی – كاربردی مدیریت شهری و روستایی برداشته باشیم. لذا از كلیه مدیران شهری و روستایی و متخصصین و علاقمندان به مباحث علمی و كاربردی مدیریت شهری و روستایی بویژه اساتید و دانشجویان عزیز گرایشهای مختلف مدیریت شهری و روستایی دعوت می گردد با مراجعه به انتشارات سازمان اقدام به تهیه این اثر ماندگار بنمایند .


لینک دانلود:
LOGO سیستم یکپارچه شهرداری ها (سهند)


شرکت ایده پردازان کارآفرین سهند با هدف تسهیل در امر پرداخت عوارض و تسریع در وصول آن اقدام به مکانیزاسیون فرآیند پرداخت و وصول عوارض در شهرداری ها نموده است. این شرکت طی ارتباط مداوم با برخی از شهرداری های شمالغرب کشور  و با تجربه بیش از 5 سال در این زمینه، سیستم یکپارچه سهند را طراحی و پیاده سازی نموده است. در حال حاضر این نرم افزار در قریب به 10 شهرداری در استان های آذربایجان شرقی و غربی پیاده سازی شده و پشتیبانی می شود.

امکانات نرم افزار به شرح زیر می باشد:

امکانات عمومی

1. ارتباط با نرم افزار مالی و ثبت اسناد حسابداری مربوطه

2. وصول درآمدها از طریق اینترنت (در صورت وجود کد تابعه برای شهرداری)

3. گزارش گیری از درآمدهای وصولی از طریق اینترنت بصورت آفلاین و آنلاین

4. پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

5. تعریف کاربر با اعمال سطح دسترسی

6. گزارش گیری متنوع با اعمال فیلترهای مناسب

7. ارسال صورتحساب بصورت پیام کوتاه

8. گزارشات مربوط به نحوه وصول عوارض از جمله حضوری، غیرحضوری، SMS،ATM،WEB،POS و غیره

9. پرداخت عوارض از طریق تلفن بانک و سایر سامانه ها

10. پیگیری سابقه پرداخت صورتحساب در سال های گذشته و حذف مشکل وجوه اخذ شده و ثبت نشده توسط کاربر

11. ثبت مشخصات هر شخص و تشکیل پرونده بر اساس کد ملی


نرم افزار فوق دارای بخش های زیر می باشد که امکانات هر یک از بخش ها به شرح زیر است:


صدور و محاسبه پروانه ساختمانی

1. ثبت و ایجاد فرمول ها بر اساس تعرفه عوارض محلی

2. ثبت و اسکن مدارک و اسناد مربوط به پروانه ساختمانی

3. محاسبه تمامی بندهای عوارض مرتبط با پروانه ساختمانی

4. محاسبه عوارض مسکونی/تجاری/نیم طبقه/تغییر کاربری/کسری پارکینگ/مازاد تراکم و غیره

5. صدور فیش عوارض محاسبه شده به صورت اتوماتیک

6. صدور دفترچه اقساط در صورت درخواست تقسیط (این سیستم مرتبط با شناسه قبض بوده و وصول و یا عدم وصول اقساط کاملا آنلاین و اتوماتیک می باشد)

7. ارتباط با قسمت صدور چک برای تقسیط

8. تطبیق و محاسبه ما به التفاوت عوارض پرونده ها در صورت تغییر جزئیات پروانه ساختمانی

9. اعمال قوانین کمیسیون ماده 100


درآمد

1. تعریف شماره حساب های بانکی

2. تعریف سرفصل های درآمد با امکان تعیین ضریب مالیات و عوارض ارزش افزوده

3. صدور فیش درآمد بر اساس کد ملی فرد و امکان انتخاب چند کد درآمدی در یک فیش

4. چاپ سفارشی فیش ها به صورت دارای شناسه قبض و یا فاقد آن

5. دریافت فیش درآمد بصورت نقد، فیش بانکی، چک

6. گزارش گیری از چک های وصول شده، برگشتی و ... و گزارش گیری از ریز درآمد وصول شده از طریق آنها

7. استفاده از بارکدخوان برای سرعت عمل بیشتر و خطای کمتر

8. گزارش گیری با اعمال فیلتر تاریخ وصول، نحوه وصول و ... بصورت کلی و تفصیلی


عوارض خودرو

1. تعریف گروه خودرو و نوع خودرو

2. تعریف عوارض سالیانه و تنظیمات ضریب جرایم بر اساس مصوبات

3. صدور فیش بر اساس شماره شاسی خودرو و شماره ملی فرد و اشکال مختلف از جمله دارای شناسه و یا فاقد شناسه

4. یکپارچه کردن سیستم در شهرداری های استان و پیگیری سوابق وصول عوارض خودرو در سراسر استان بصورت آنلاین و آفلاین

5. کار کردن بصورت اینترنتی و کلاینتی

6. وصول بصورت دستی، بارکد و اینترنتی

7. گزارش گیری متنوع با اعمال فیلترهای مناسب

8. بروز رسانی تعرفه عوارض سالیانه خودرو از طریق اینترنت مطابق با تعرفه سازمان امور مالیاتی در ابتدای سال جدید بدون نیاز به درج تعرفه سال جدید به صورت دستی

9. ارائه مفاصاحساب برای صاحب خودرو


شهرسازی (نوسازی)

1. ثبت اطلاعات ساختمان بر اساس فرمهای هفتگانه ممیزی 

2. تعریف عناوین عوارض قابل اخذ بر اساس تعرفه عوارض محلی و ضرایب مربوط بر اساس نوع کاربری

3. درج شناسنامه ملک بر اساس ردیف، بلوک، حوزه، منطقه و سایر ویژگی های مشخصه یک ساختمان

4. درج اطلاعات مربوط به عرصه و اعیان، شماره پایان کار، شماره پروانه ساخت و تجهیزات ساختمان و ...

5. ثبت اسامی مالکین ساختمان بر اساس نوع مالکیت و درصد مالکیت بر اساس کد ملی و سایر مشخصات

6. اسکن مدارک و اسناد ساختمان در پوشه مربوطه

7. صدور صورتحساب و فیش عوارض نوسازی و پسماند

8. ارسال صورتحساب از طریق پیام کوتاه

9. وصول فیش بصورت دستی و اینترنتی

10. ثبت مصوبات و اعمال تخفیفات خوش حسابی  بر اساس مناسبت ها

11. ارائه لیست وصولی ها و مانده بدهی ها

12. گزارشات مربوط به ریز درآمد از عوارض اخذ شده بصورت جزئی و کلی

13. ارایه نمودارهای مقایسه ای میزان اخذ عوارض

14.امکان درج کروکی و نقشه ملک بر روی پرونده.


عوارض کسب و پیشه

1. تعریف انواع صنوف و عوارض مربوطه

2. تعریف عناوین عوارض قابل اخذ بر اساس تعرفه عوارض محلی و ضرایب مربوط بر اساس نوع صنف

3. ثبت اطلاعات مربوط به صاحب صنف، ضرایب و ارزش منطقه ای

4. ثبت مصوبات شهرداری برای خوش حسابی

5. اعمال ضرایب جرایم بر روی فیش ها

6. صدور فیش به صورت سفارشی توسط کاربر

7. وصول عوارض بصورت دستی و اینترنتی

8. اخذ لیست بدهکاران


برچسب ها: سیستم یکپارچه. شهرداری ها. شمالغرب کشور. نرم افزار عوارض خودرو. نرم افزار نوسازی. نرم افزار شهرسازی. نرم افزار عوارض کسب.
نرم افزار
سخت افزار
طراحی وب
شبکه

آمار سایت

کل بازدیدها: 211238
بازدید امروز: 297
بازدید دیروز: 384
بازدید این ماه: 5732
بازدید ماه قبل: 8921